< návrat zpět

Provozní a ubytovací řád

 

Provozní a ubytovací řád Chalupy Trucbaba

 

 • Nástup na týdenní pobyt je v den příjezdu (sobota) od 15:00 hod, uvolnění chalupy v den odjezdu (následující sobota) nejpozději do 10.00 hod.
 • Při nástupu bude složena kauce ve výši 2.000 Kč slouží k vyúčtování el. energie - viz ceník, popřípadě na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku).
 • Hosté ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen toto nahlásit a škodu uhradit.
 • Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku a za škody jimi způsobené.
 • Není povoleno využívat Wi-Fi pokrytí ke stahování filmů a k nezákonným aktivitám (stahování podezřelých souborů,prohlížení pornografie a pod.).
 • Ve všech prostorách chalupy je přísný zákaz kouření, manipulování s otevřeným ohněm a používání svíček.
 • V celém objektu i kolem něj je zákaz pobytu zvířat.
 • Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu el. kotle, kamen, dodržování zákazu kouření,zákazu pobytu zvířat a kontrolu počtu osob v chalupě v průběhu pobytu. Důvodem k ukončení pobytu je pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v prostorách chalupy, přítomnost zvířat a ničení inventáře.
 • Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chalupy.
 • Není povolena manipulace s el.kotlem na vytápění a bojlerem na vodu.
 • Použití vlastního prostěradla a povlečení na lůžkoviny.Na matracích jsou chrániče - ty neslouží jako prostěradlo! Pokud si někdo zapomene ložní prádlo přivést, za poplatek mu je zapůjčíme (počet kusů omezen). Poplatek: prostěradlo 30 Kč, povlečení 50 Kč. Pokud bude při ukončení pobytu zjištěno, že nebylo prostěradlo a povlečení použity, ubytovaný uhradí poplatek 150 Kč na náklady vzniklé s vyčištěním matrace a lůžkovin.
 • V celém objektu je zakázáno přesouvání nábytku a jiného vybavení.
 • Nájemce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že koupání v bazénu je na jeho vlastní  nebezpečí. Nájemce odpovídá, za ostatní ubytované včetně nezletilých dětí, za případné úrazy v bazénu i v celém objektu pronajímatel nenese žádnou odpovědnost. Nájemce ani další ubytované osoby nejsou oprávněni, s jakoukoliv manipulací se zařízením bazénu. V případě poškození je povinen uhradit majiteli škodu.
 • Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do košů, které jsou umístěny v chalupě.
 • V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek jak ve vnitřních prostorách chalupy, tak v jejím okolí.
 • Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat majiteli objekt zpět v uklizeném stavu. Svléct povlečení, vysát a vytřít všechny místnosti, umýt koupelny, wc, vynést odpadky, umýt všechno používané nádobí.
 • Máte k dispozici 2 ks  klíčů od chalupy.  Za ztrátu klíče se  účtuje 500 Kč.

 

 

Zodpovědnost za škody na majetku

Host je povinen zabezpečit věci tak, aby nedošlo k jejich poškození či odcizení.Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech chalupy nebo okolí chalupy nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.Ubytovatel neručí za případné škody na vozidlech hostů na přilehlém parkovišti.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

 

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

 

Cena za pronájem celé chalupy pro max. 8 osob

Cena za celý objekt                            15 000,- Kč

 

Poskytujeme i víkendové pobyty, cena dle dohody.

 

Chalupa je pronajímána pouze na týden za cenu pro 8 osob.Výše uvedené ceny jsou bez spotřeby el.energie, její platba bude hrazena v hotovosti  dle skutečné spotřeby na konci pobytu cenou 5.00,- Kč/1kWh -vysoký tarif .

Při předání objektu vybíráme vratnou kauci 2.000 Kč  

Do 7 dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutné uhradit zálohu ve výši 50% z celkové částky na  účet  pronajímatele. Číslo účtu  pro zálohové  platby je  2000438300 / 2010  .Při  nesložení rezervační  zálohy  na pobyt v  uvedeném  termínu  smluvní vztah  zaniká a pronajímatel je oprávněn ho nabízet k dalšímu pronájmu.

 

STORNO PODMÍNKY

méně než                                               vrácená částka z rezervační zálohy

14 dnů                                                            0 %

21 dnů                                                          50 % 

30 dnů                                                          70 %

45 dnů                                                          100%                                                                        

 

Nástup  na pobyt v  sobotu  od 15:00  (možno  i dle  domluvy). Ukončení  pobytu následující sobotu do 10.00 hod.

 

Gregorová Jitka / telefon: 606 606 141 / email: chalupatrucbaba@seznam.cz 

Copyright Chalupa Trucbaba 2020  •  SunLight CMS  •  administrace
Použití obrázků z webu chalupatrucbaba.cz je dovoleno pouze v případě schválení administrátorem.